Goterne

(Kort der viser en af teorierne om goternes vandringer.)

(Gotland var opdelt mellem Vestgotere og Østgotere. Vestgoterne invaderede Norditalien i år 402, og i år 410 indtog de Rom. I år 411 grundlagde de et rige ved Toulouse. I år 711 måtte Vestgoterne vige for araberne, og sproget er uddødt omkring år 900.)

Cedur – Goter. Cedur henviser til tonearten C-dur.

Comfur – Gotisk ceremoni-chef. Comfur kommer af komfur, der er samling af kogeplader og en ovn.

Dedur – Goter. Dedur henviser til tonearten D-dur.

Edur – Goter. Edur henviser til tonearten E-dur.

Efdur – Goter. Efdur henviser til tonearten F-dur.

Filur – Gotisk/Gallisk tolk. Filur er et forvansket ord af det franske filou, der betyder en listig person, gavtyv eller bedrager.

Fisdur – Gotisk høvdinge kandidat. Fisdur henviser til dur-becifringen F#.

Fractur – Gotisk bøddel. Fractur kommer af fraktur, der kan betyde; Knoglebrud eller en ældre form for gotisk skrift. Skriftformen er blevet fortrængt af de romerske skriftformer i det 19. århundrede.

Gotix – Elev i Trummerum skole. Navnet kommer af gotisk, der henviser til gotere, som stammer fra Polen, og omkring år 200 grundlagde de et rige ved Sortehavet.

Hitlur – Gotisk høvdinge kandidat. Hitlur henviser til den engelske udtale af Hitlers navn.

Petifur – Rapporter for Kort og Gother. En petit four er en lille kage, der serveres i mundrette bidder. Navnet betyder lille ovn på fransk.

Ruptur– Gotisk høvdinge kandidat. Ruptur kommer af latin og er betegnelsen for noget, der bliver helt eller delvist over revet.

Sassur – Gotisk fører. Sassur betyder svigerfar på hindu.

Sextur – Goter i den frivillige romerske hær. Navnet henviser til den gamle danske dans sekstur, der er en turdans over seks runder.

Stopur – Gotisk høvdinge kandidat. Stopur er et ur, der tæller ned fra et givet antal minutter til nul, hvorefter det ringer.

Sutur – Gotisk høvdinge kandidat og frænde til Filur. Sutur kommer af det latinske sutura, der er den kirurgiske betegnelse for en syning.

Tårnur Goter i den frivillige romerske hær. Tårnur er et ur i et tårn.

Wilhelmur III – Goterhøvding. Wilhelmur III er formentlig en henvisning til den preussiske kong Wilhelm III (1770-1840), der bl.a. led et nederlag til de franske styrker under Napoleon. Han vendte tilbage i 1813, da Napoleon led sit nederlag mod russerne. Han er en karikatur af Otto von Bismarck (1815-1898), Ministerpræsident i det daværende Preussen i perioden 1862 til 1890.

Ægypterne

(Det gamle Ægypten betegner som regel perioden i Ægyptens fra ca. 3300 f.Kr. til Alexander den Stores erobring af Egypten i 332 f.Kr. Efter hans død i 323 f.Kr. delte Alexanders generaler hans imperium. Ptolemæus indtog Egypten og udråbte sig selv til farao og grundlagde dermed Egyptens sidste dynasti. Den kendte Kleopatra d. VII var som 17-årig blev hun gift med sin yngre broder, Ptolemæus XII. Men med Cæsars hjælp lykkedes det Kleopatra at få væltet ham fra tronen, hvorefter hun giftede sig med en anden broder. Hun fulgte den sejrende Cæsar til Rom. Efter Cæsars død kom Marcus Antonius til Egypten, og også han blev tryllebundet af den egyptiske dronning, som regerede sammen med sønnen Cæsarion, som bar navnet Ptolemæus XIV. Efter nederlaget ved Actium i år 30 f.Kr. til den unge Octavian begik Kleopatra selvmord, mens Octavian blev Roms første kejser under navnet Augustus. Hermed sluttede den ptolemæiske linje. I næsten syv århundreder efter Kleopatras død kontrollerede romerne Egypten.)

Kleopatra – Datter af den ægyptiske kong Ptolemaios, og hun blev regent i 51 f.Kr. sammen med hendes bror Ptolomæus, der endnu var et barn. Hun kom hurtigt i strid med broderens formyndere, og i 48 f.Kr. kom Julius Cæsar til Ægypten, og han mæglede i denne strid. Kleopatra fik en søn Cæsarion med Julius Cæsar. Kleopatra begik formentlig selvmord, da det ikke lykkedes hende at besnære den senere erobrer Octavianus.

Cæsarion – Kleopatra og Cæsars søn. Cæsarion betyder lille Cæsar, og han var den eneste søn af Julius Cæsar og dronning Kleopatra af Ægypten. Cæsarion blev den sidste farao i Ptolemaios-dynastiet, og han blev udnævnt til medregnet i 44 f.Kr. – kun tre år gammel. Ptolemæus XV blev udnævnt, så hans mor kunne holde sig på tronen. Da Octavian invaderede Ægypten i 30 f.Kr. begik Kleopatra selvmord, og Cæsarion blev myrdet af Octavian.

Capitanis – Kaptajn på den ægyptiske båd. Navnet kommer af capitan, der var det oprindelige navn for admiralen af den tyrkiske flåde.

Criminalis – Ægyptisk arkitekt M.A.P.Æ.A. Oprindelsen af navnet er crimen, der betyder beskyldning eller anklage på latin. Criminalis betyder kriminel på latin.

Linealis – Ægyptisk arkitekt. Navnet kommer af linea, der på latin betyder streg, linje eller lodlinje. Måske ikke lige Linealis’ stærke side.

Papiris – Skriver for Linealis – og tillige tolk. Navnet kommer af papir, der blev opfundet af ægypterne 3.000 f.Kr. ved at banke marven fra papyrus træerne sammen. Papyrus betyder papir på latin.

Proberis – Kleopatras mundskænk. Navnet kommer af probo, der på latin betyder godkender.

Televis – Tjener for Criminalis. Televis er en forkortelse af television, der er en umiddelbar overføring af synsindtryk på længere afstand. I dag er det kendt som en fjernsyn.

Tennis – Ægypter i den frivillige romerske hær. Navnet er en henvisning til den kendte ketsjersport. Der hersker uenighed om, hvornår tennis opstod. Grækerne har sfaristiki, der stammer fra 500 f.Kr., Frankrig har paume siden 1200-tallet, men de nuværende regler er nedskrevet af major Walter Clopton Wingfield i 1874. Den eneste større ændring fra dengang er, at banen ikke mere er timeglasformet.

Piraterne

Baba – Piraternes udkigspost. Baba er en direkte henvisning til hans pendant i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.

Erix – Rødskægs søn. Navnet er formentlig en henvisning til de mange danske konger, der har haft navnet Erik, f.eks. Erik Ejegod, Erik Klipping, Erik Menved og Erik af Pommeren.

Rødskæg – Piraternes kaptajn. Rødskæg er en henvisning til serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon.

Treben – Piraternes lyriske styrmand. Treben har sit navn, da han jo går med stok. Lige som sit forbillede Tripod i serien “Barbe Rouge” af Victor Hubinon taler Treben flydende latin.

Slaverne/gladiatorerne

Duplicatha – Numidisk overslave. Navnet kommer af det latinske duplico, der betyder at fordoble eller gentage.

Garedunord – Slavefoged hos Claudius Quidest. Gare du Nord er en af Paris’ seks store banegårde. Som navnet siger, ligger banegården i det nordlige Paris, og den blev opført i 1846, men en større banegård blev bygget til åbning i 1864. Stationen er løbende blevet udbygget, og i dag er der 44 perroner.

Gatessos – Cæsars slave i Rom. Slaven kommer efter hans eget udsagn fra Grækenland, selvom han ikke har det typiske græske træk, og på græsk betyder gata en vej. Måske er dette en karikatur af en virkelig person?

Habeas Corpus – Gladiatoropdrætter. Habeo betyder at have eller besidde. Corpus betyder legeme eller krop. Habeas Corpus er et gammelt juridisk begreb, der vedrører retten til at blive informeret om grunden til anholdelse, dvs. der skal være juridisk kontrol med arrestation og tilbageholdelse, man skal hurtigst muligt for en dommer og en retssag skal påbegyndes inden for en rimelig tid.

Marsix – Gladiator på markedsplads. Mars er krigsguden i den romerske mytologi, og denne kæmper bærer derfor navnet Marsix.

Salus Populi – Gladiatortræner. Salus betyder velbefindende eller sundhed og populi betyder folk. Hans navn betyder altså folkets velfærd.

Spartakos – Græsk slave og oprører. Spartacus var en græsk slave hos romerne, der startede et oprør i 73 f.Kr., da han sammen med andre gladiatorer flygtede fra gladiatorskolen i Capua. Oprøret voksede, og på et tidspunkt havde han tilslutning af 70.000 slaver. Slaverne blev besejret i 71 f.Kr., hvor også Spartacus blev dræbt. Historien er filmatiseret i 1960 med Kirk Douglas i hovedrollen. Spartakos er en karikatur af Kirk Douglas.

Typhus – Slavehandler, paladsleverandør.Tyfus kommer af det græske typhos. Tyfus er en kraftig blodforgiftning, som forårsages af en særlig salmonellabakterie, der overføres gennem forurenet mad og drikke. Tyfus starter med høj feber og diarré, og den kan behandles med antibiotika.

Venator Amucursus – Gladiator med speciale i dyr. Venatorer det latinske ord for jæger, og Venator er også navnet på en Star Destoyer klasse fra film- og franchisen StarWars. Destroyerne bliver også kaldt Jedi-cruisere. Efternavnet er en henvisning til AMU-kursus. AMU er en forkortelse for Arbejdsmarkedsuddannelser, som er kurser, der henvender sig til faglærte og ufaglærte.

Briterne

(De britiske øer var ikke ukendte i den antikke verden. Øerne var før den romerske erobring beboet af keltiske stammer, som af fønikiske handelsfolk blev kaldt briter. De ydede støtte til deres keltiske allierede i Gallien under gallerkrigene. Dette gav Cæsar grund til at invadere de britiske øer to gange i 55 og 54 f.Kr. dog uden at det resulterede i en varig besættelse. Cæsars invasion havde givet romerne stor indflydelse i Britannien, hvor de støttede lokale småkonger.)

Barder – Den legendariske engelske popgruppe Beatles med John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo Starr.

Bidax – Værtshusholder i Londinium. Måske en svag henvisning til “at byde”, der kan oversættes med “to bid”.

Bigboss – Britisk landsbyhøvding. Navnet betyder den store chef på engelsk. Personen kan være en karikatur af en anden stor engelsk leder sir Winston Churchill.

Cassivellaunus – Briternes høvding. Cassivellaunus var briternes høvding under Julius Cæsars anden togt mod Britania i 54 f.Kr. Dette forsvar var succesfuldt, men Cæsar kom igen to år senere. Her fik Cæsar erobret Britania.

Commerstrax – Værtshusholder i Londinium. Navnet er sammen sat af ordene kommer og straks.

Fixfax – Asterix’ britiske fætter. På engelsk er fix løsningen på et problem, og fax er en forkortelse af facsimile, Facsimile kommer af det latinske fac simile, der betyder lav på samme måde. Den første telefax maskine blev i øvrigt fremstillet i 1861, og den kom derfor frem før den første telefon var tilgængelig.

Hiphiphurrax – Rugbyspiller fra Camulodunum. Som navnet siger er det en hyldest. Oversætteren kan have tænkt på P. S. Krøyers meget berømte billede kaldet “Hip hip hurra”, der forestiller en frokost i Michael og Anna Anchers have i sensommeren 1884.

Hæxax – Værtshusholder omkring Dubrae. Navnet er en omskrivning af hæksaks, altså en anordning til at klippe en hæk med.

Madmax – Britisk vognfører. Navnet er en henvisning til hovedrollen i den australske dystopiske filmserie Mad Max, der foregår i en fremtid med bander, ørken og motoriserede køretøjer. Den første film i serien kom i 1979.

Minimax – Britisk vognfører. Minimax er en beslutningsregel i spilteorien, der statistisk minimerer tabet i et “worst case scenario”.

O’Torinolaryngologix – Beboer i britisk landsby. Otorinolaryngologi er læren om øre-næse-halssygdomme.

Petula – Beboer på Park Allé i Londinium. Petula er et meget almindeligt britisk fornavn.

Relax – Værtshusholder i Londinium. Relax betyder slappe af på engelsk.

Sølax – Brite i den frivillige romerske hær. Navnet er en henvisning til laks. Laksen kræver rent, koldt og iltholdigt vand. Laksen er en anadrom fisk, hvilket vil sige, at den er afhængig af ferskvand, når den gyder og af saltvand under opvæksten.

Pikterne

(Pikterne var et keltisk folkeslag, der boede på de britiske øer nord for Forth–Clyde-halvøen)

(Pikternes område omkring år 800)

Erica – Pikterkvinde og Mac Mamahs adoptivdatter. Erica er det latinske navn for planten Lyng, der er en slægt med over 700 arter. Navnet Erica er den feminine form af Eric, og navnet betyder hersker eller prinsesse.

Fresia – Pikterkvinde og Mac Areens halvkusine. Fresia er navnet på en farverig blomst fra Sydamerika. Planten er opkaldt efter den tyske læge Friedrich Theodor von Frerichs.

Kamilla – Pikterdronning. Kamilleblomsten er meget anvendt i lægebehandlingen. De tørrede blomster anvendes til kamillete. Kamille hedder Matricaria recutita på latin.

Mac Abaeer – Høvding i Pikter-klan. Makaber er noget frastødende eller uhyggeligt. Ordet stammer fra det franske macabre, der henviser til nedslagtningen af makkabæerne, som var en israelsk stamme omkring 160 f.Kr. Mac Abaeer er en karikatur af den franske skuespiller Vincent Cassel, som er kendt for sin medvirken i både franske og engelsksprogede film.

Mac Adett – Mac Areens grandonkel. En Kadett er enten en bilmodel fra den tyske bilproducent Opel eller en kadet er en officerselev, men betegnelsen kan også anvendes om andre elever, f.eks. politielever.

Mac Anoterapix – Beboer i britisk landsby. Mac antyder, at der er tale om en skotte. Ano kan henvise til anno, der betyder år på latin. Terapi kommer af det græske therapeia, der betyder sygdomsbehandling af medicinsk vej.

Mac Areen  – Pikterkonge. Henviser til margarine, der er en blanding af fedtstof og vand, som kan bruges som erstatning for smør. Produktet blev opfundet i 1860’erne af den franske kemiker Hippolyte Mège-Mouriès. Navnet kan også være en hyldest til Shu-bi-duas nummer McArine fra 1977. Nummeret er med på LP’en Shu-bi-dua 4.

Mac Inall – Klanleder for De Blå Pikterne. Marginal er en lille afstand mellem to talværdier. Ordet kommer af det latinske marginalis.

Mac Ister – Pikter fra Mac Abaeers klan. En magister er en person, der har taget en magistergrad, dvs. cand.mag. eller cand.scient. En cand.mag. arbejder typisk på gymnasier, mens en cand.scient. arbejder andre steder inden for det offentlige system.

Mac Mamah – Mor til Mac Areen. Mama er et kælenavn for mor på mange sprog.

Mac Mini – Mac Areens lillebror. Mac Mini er en personlig computer fra Apple, der blev lanceret i januar 2005. Modellen er – som navnet antyder – forholdsvis lille.

Mac Nolia – Pikter fra Mac Abaeers klan. En Magnolie er en betegnelse for både stedsegrønne buske og små træer. Planten er opkaldt efter den franske botaniker Pierre Magnol, der udarbejdede teorier om inddeling af planter i forskellige klasser.

Mac Rett – Pikter. At makke ret betyder, at nogen skal opføre sig på den ønskede måde. Makke stammer fra det tyske Machen.

Mac Waerk – Stedfar til Mac Areen. Makværk er sjusket eller dårligt udført arbejde. Det stammer fra det tyske Machwerk.

Tom Mac Helmy – Barde hos Pikterne. Thomas Helmig er en Aarhusiansk popsanger, der har været på toppen i Danmark siden midten af 1980’erne. Det er en karikatur af den franske sanger og skuespiller Johnny Hallyday (1943-), hvis karriere begyndte i 1960, hvor han sang amerikanske pop- og rocksange oversat til fransk.

Vikingerne

(Vikingerne var modige eventyrere, innovative bådebyggere, dygtige handelsfolk og gemene sørøvere. De danske vikinger havde store armbevægelser i datidens Europa, og deres levevis, kultur og rejser trækker dybe spor til nutidens Danmark. De danske vikinger er måske bedst kendt som de hedenske danere, der var skruppelløse nok til at plyndre kirker og klostre, men vikingesamfund var faktisk samfundsmæssigt og kulturelt meget avancerede. Vikingetiden dækker over perioden fra ca. 800-1050, og vikingerne levede hovedsageligt i Danmark, Sverige og Norge.)

Halgrim Helgrimsøn – Vikingehøvding. Halgrim er et islandsk navn. I Reykjavik ligger f.eks. Hallgrímskirkja, der er opkaldt efter digteren Hallgrimur Pétursson. Helgrimson er også et almindeligt islandsk navn, og det passer jo fint sammen med halv og hel.

Fredelig Pindehuggersøn – Viking. Navnet siger sig selv – hugge nogen pinde.

Helful Halfulsøn -Viking under Thovli Thovlisøns kommando. Navnet siger sig selv; Helfuld og halvfuld.

Helgrim Halgrimsøn – Søn af vikingehøvdingen. Helgrimson er et almindeligt islandsk navn. Halgrim er et islandsk navn. I Reykjavik ligger f.eks. Hallgrímskirkja, der er opkaldt efter digteren Hallgrimur Pétursson, og det passer jo fint sammen med hel og halv.

Olmer Olmsøn hin Omtalte – Vikingehøvding. Hans navn henviser til olm, der kommer af det oldnordiske olmr, der betyder gal eller rasende. Olmer Olmsøn er en karikatur af Eirikr rauði Þorvaldsson kendt som Erik den Røde og far til Leif den Lykkelige. Erik var opvokset i Norge, men efter en række drabssager blev han landsforvist og tog til Island. Hans stridslystne temperament tvang ham yderligere vestpå, hvor han opdagede Grønland.

Sigurd Skallesmækkersøn – Viking. Sigurd er et nordisk navn, der betyder sejr og vogter. Skallesmækkersøn siger sig selv.

Snurre Snurrigsøn – Viking og historiefortæller under Thovli Thovlisøns kommando. Snurre kommer af det tyske schnurren, som egentlig er et lydord, der henviser til et hjul, der drejer rundt. Snurrig kommer af det tyske schnurrig, der betyder narrestreger. Personen er en karikatur af Snorri Sturluson, der var en islandsk høvding, forfatter og skjald. Han sad i det islandske Alting og skrev flere kendte værker. Personen er, så vidt angår udseendet, en karikatur af den tidligere engelske premierminister Harold Wilson.

Thorben – Vikingebarn. Et dansk navn, der oprindeligt kommer af Torbjørn. Samtidig er den første del af navnet en reference til den nordiske gud Thor, der er gud for lyn og torden. Thor er søn af Odin og Jord.

Thovli Thovlisøn hin Thurdende – Vikingekaptajn, der opdager en ny verdensdel. Tovli er egentlig towwle, og det betyder skør på jysk. Thurdende henviser til at ture rundt. Ture kommer af det latinske tornus, der er et drejeredskab. Personen er en karikatur af Leifur Eiriksson, kaldet Leif den Lykkelige. Leif den Lykkelige var søn af Erik den Røde, og i følge de islandske sagaer var Leif den Lykkelige den første, der kom til Nordamerika, som han kaldte Vinland.

Vidløg Vidløgsøn – Viking under Thovli Thovlisøns kommando. Vidløg henviser til løgplanten allium sativum.

Kimberne

(Kimbrerne var en stamme, der angiveligt kommer fra det nuværende Danmark, sandsynligvis i Himmerland. Kimbrerne omtales første gang i 112 f.Kr., da de drog mod Romerriget.)

Tage Fugsøn – Kimbersk vognstyrer. Tage er et fornavn, der betyder udholdende. Fug eller fuge er udfyldning af en åbning med f.eks. mørtel. Fuge kommer af det tyske fugen.

Wåge Pellesøn – Kimbersk vognstyrer. Wåge er et navn, der betyder den sidste. En våge er en åbning i et isdækket område på f.eks. en sø. Våge kommer af den tyske wake, der betyder fugtig eller våd. Pellesøn er blot Pelles søn.

Grækerne

(Grækere hed i antikken hellener. Hellen stammer fra græsk og betyder fra Hellas – Oldtidens Grækenland. I antikken boede der grækere fordelt i kolonier i hele Middelhavsområdet. Oldtidens Grækenland var den dominerende kultur i Middelhavsområdet på den europæiske side fra 900 f.Kr. til 146 f.Kr., men var fortsat stor kulturdanner i forhold til romernes opfattelse af dannelse og kultur indtil 400 e.Kr.)

(Oldtidens Grækenlands geografiske udbredelse)

Angina – Orthopædix’ ægtefælle. Angina kommer af det græske ankhon, der betyder snævert. Oftest kender man navnet fra angina pectoris, der er hjertekramper, men egentlig betyder det snævert bryst.

Athlethikos – Formand for den olympisk ophøjede olympiske komite. Navnet henviser til atletik, der kommer af det græske ord athlos, som betyder konkurrence. Atletik fra den originale sport under det første antikke olympiske lege i 776 f.Kr. Atletik består af løb, spring og kast.

Bacfix – Datter af Orthopædix og Angina. Le bac er en forkortelse for le baccalauréat, der er fransk akademisk uddannelse, der svarer til vores student. Bacfix er også en henvisning til backfisch, der kommer af tysk og betyder en fisk, der er for lille til at blive kogt. Frem til 1950 blev backfisch anvendt om en ung pige, der hverken er barn eller voksen.

Demagogos – Græker i den frivillige romerske hær. Navnet er sammensat af demos, der betyder folk på græsk og agogos, der betyder fører. Demagogos betyder altså folkeforfører på græsk. Ordet anvendes også på dansk, hvor demagog ligeledes anvendes om en politiker, der skaffer sig indflydelse ved at oparbejde en usund stemning i et folk.

Epinionos – Cæsars græske astrolog. Navnet henviser til det latinske opinio, der betyder mening.

Garmonparnas – Græsk forhandler for den olympisk ophøjede olympiske komite. Navnet er en henvisning til den franske banegård Gare Montparnasse, der er en af de seks store banegårde i Paris.

Hyapados – Ypperstepræst i Atlantis. Navnet er direkte taget fra det originale franske navn. Navnet er en omskrivning af sætningen ”il n’y a pas d’os”, der betyder; ”det er der ingen problemer i”. Hyapados er en karikatur af en tidligere TV caster, serieforfatter og skuespiller Jean-Paul Rouland.

Kapelos – Græsk skipper og købmand. John Kapelos er en Canadisk skuespiller, der brød igennem i filmen The Breakfast Club fra 1985.

Mixomaxos – Autoriseret turistfører. Navnet betyder ikke rigtigt noget, men er en sammensætning mix, at blande og max, det højeste.

Orthopædix – Værtshusholder i Arausio og en kort overgang ejer af gallerbyen. Orthopædi er sammensat af det græske orthos, der betyder lige og paidion, der betyder barn. Den franske læge Nicholas Andry konstruerede navnet i 1741, og det henviser til behandling af en ikke-kirurgisk behandling af børn. Nu er navnet ændret til at omhandle kirurgiske og ikke-kirurgiske behandlinger af skader i bevægeapparatet. Orthopædix er en karikatur af den franske skuespiller André Alerme.

Plexiglas – Familiehotelejer. Plexiglas er den almindelige betegnelse for polymethyl methacrylate, der så dagens lys i 1933. Plexiglas vejer det halve af glas, giver mere lys og er meget stærkt.

Viskagilos – Rapporter for Morgenavisen Spartaposten. Navnet er en sammentrækning af ”Vi ska’ gi’ los”, som betyder, at man skal slippe sine hæmninger.

Spanierne

(Spanien dækker hovedparten af Den Iberiske Halvø. Landet omfatter også De Baleariske Øer i Middelhavet og De Kanariske Øer i Atlanterhavet, de nordafrikanske byer Ceuta og Melilla, samt adskillige småøer i den vestlige del af Middelhavet. Romerne invaderede området i år 217 f.KR. De kaldte regionen Hispania, der var en afledning af det fønikiske navn Sp(a)n eller Spania. Det var først i år 19 f.Kr., at området endeligt var under romersk herredømme.)

Amerix – Guldseglproducent og -handler i Lutetia Parisiorum. Navnet er ikke lige til at gennemskue. Det kan hentyde til at Amerix kommer fra byen Amer, der ligger nord for Barcelona i Spanien. Navnet er på fransk en henvisning til Amerika – Amérique – selv om Asterix endnu ikke har opdaget Amerika.

Calamar y Tinta – Spansk høvding. Calamar y Tina betyder blæksprutte og blæk på spansk.

Pepe a’ka Perikles Calamar y Tinta – Spansk høvdingesøn. Perikles (495-429 f.Kr.) var en græsk politiker fra Athen, der gennemførte en lang række reformer, bl.a. begrænsede han aristokratiets magt. Under Perikles nåede Athen højdepunktet af sin politiske og kulturelle magt. Calamar y Tina betyder blæksprutte og blæk på spansk.

Lucitanien

(Lusitania eller Hispania Lusitania var en romersk provins, som i store træk omfattede det moderne Portugal)

Esemes – Lusitansk kelter fra den Iberiske halvø og vognfører.  Esemesbetyder logik på tyrkisk. Logik kommer af det græske logos, der er grundbetydningen i den græske filosofi, hvor det kan oversættes til det rationelle princip.

Isides – Lusitansk vognfører. Navnet kan henvise til flere ting. Det kan være en navngivning af et element i et fossil beskrevet af William Martin i 1809. En helt anden betydning er {iSides}, der er en parameter i programmeringssproget Java til angivelse af antallet af sider i et polygon.

Schweizerne

Charmonix – Hotelejer i Geneve. Charme kommer af det latinske carmen, der betyder tryllesang, men betydningen nu til dags er mere tiltrækning eller ynde.

Zurix – Bankbestyrer i Geneve. Navnet henviser til byen Zürich i Schweiz. Schweiz er kendt for deres bankhemmelighed, hvilket betyder, at de ikke har pligt til at oplyse myndighederne om kundernes indeståender.

Korsikanerne

(Korsika er en ø, der ligger syd for den franske middelhavskyst og nord for Sardinien. Øen er for en stor del skovdækket med partier af maki, lav buskbevoksning og garigue, buskhedevegetation. Korsikas historie er fortællingen om erobringer, overfald, fremmed styre og længslen efter frihed. Snart sagt alle øens naboer har gjort krav på den og skiftevis besat den og kæmpet om den, men tilfælde og et simpelt køb betød, at det blev Frankrig, som står tilbage med øen.)

Basunix – Korsikansk klanhøvding. En basun er et blæseinstrument af messing med en dyb tone. En basun kaldes også en trombone. Basun kommer af det latinske bucina, der betyder horn eller trompet.

Berbetix – Korsikansk klanhøvding. Det er uklart hvad navnet har af oprindelse. Det nærmeste er berberis, der er en stedsegrøn planteslægt.

Cafeolix – Korsikansk cafeejer i Marssilia. Navnet er en henvisning til kaffe med mælk – Café au lait.

Chipolata – Korsikaner, søster til Vendettix. En chipolata er en lang, tynd svinepølse.

Frenetix – Korsikansk gamling. Freno betyder lægge bidsel på, dvs. tæmme eller standse.

Heretix – Korsikansk klanhøvding. Navnet henviser til det latinske hereticus, der betyder kætteri, dvs. modstand mod den almindeligt anerkendte religion.

Macadamix – Korsikansk straffefange. Navnet kan måske opdeles i mac, der henviser til, at Macadamix er af keltisk oprindelse, og adamas, der betyder ubøjeligt hjerte på latin.

Malapartix – Korsikansk klanhøvding. Navnet er sammensat af mal og aparte. Mal er et præfix, der kommer af det latinske male, der betyder dårlig. Aparte kommer af det franske à part, der betyder afsides eller til en side.

Minamandavarfrakertemix a’ka Minamanda – Korsikansk klanhøvding. Navnet kommer fra sangen ”Min Amanda var fra Kerteminde”, der er en gammel dansk sang af ukendt oprindelse.

Mineralogix – Korsikansk klanhøvding. En mineralog er en person, der studerer mineralogi, der er læren om mineralers sammensætning og egenskaber. Mineral stammer fra det latinske minerale, afledt af minera, der betyder metalåre.

Parlomba – Cafeolix’ hustru. Parlomba kan henvise til en italiensk landsby, der ligger lidt øst for Napoli.

Saxofonix – Korsikansk klanhøvding. En saxofon er et blæseinstrument oftest lavet af messing. Navnet stammer fra opfinderen Adolphe Sax og det græske phone  for lyd.

Symfonix – Korsikansk klanhøvding. En symfoni er en komposition i normalt tre-fire satser for et orkester. Symfoni stammer fra det græske syn på harmoni og phone for lyd.

Vendettix – Korsikaner. Vendettix henviser til den italienske vendetta, der kommer af det latinske vindicta, der betyder hævn. Ordet er i familie med vindicare, det betyder udlevering af noget fra den, der uretmæssigt sidder inde med det. Vindicere anvendes nu om blodhævn i familiefejder i specielt korsikanske forhold.

Violoncellix – Korsikansk klanhøvding. En violoncello er det italienske ord for en cello, der er tenorinstrumentet blandt strygerne. Den er en oktav dybere end bratschen. Violone betyder kontrabas på italiensk, og cello er den almindelige diminutivendelse.

Perserne

(Perserriget omkring 490 f.Kr.)

(Det persiske folk er den del af det iranske folk, som taler moderne persisk. Persien kalder englænderne ”Civilisationens vugge”, fordi mange tings oprindelse er fra Persien, ikke kun objekter eller genstande, men også den sproglige udvikling, samt udviklingen af algebra i matematikken.)

Bakshish – Kommis og fører. Navnet henviser til det persiske baksheesh, der har tre betydninger: Godgørenhed til tiggere, en slags drikkepenge i Mellemøsten eller bestikkelse af personer ansat i et offentligt embede. Personen er en hyldest og karikatur af Alberts Uderzos mangeårige ven og med skribent René Goscinny.

Mukkerdee – Elefanttæmmer. Navnet er en sammentrækning af sætningen ”MukkerDe?”

Jøderne

Esajas – Autodidakt fører. Esajas var en profet i det 8. århundrede f.Kr., hvor han boede i Jerusalem. Han oplevede borgerkrigen mellem Israel og Juda 734-732 f.Kr., og han oplevede senere, at Israel udslettede assyrerne i 722 f.Kr.

Josva – Autodidakt fører. Josva eller Joshua var Moses’ følgesvend, og han blev senere israelitternes leder. Joshua overtog lederrollen efter Moses under flugten fra Egypten, og han ledte sit folk til det forjættede land, hvor han belejrede Jeriko.

Samson Rosafloravalicus, født Rosenblumenthalovitch – Købmand. Samson henviser til Det Gamle Testamente, hvor Samson var en utrolig stærk mand. Han blev forelsket i filisteren Dalila, og da hun fandt ud af, at hans styrke var i hans hår, klippede hun det af, så hendes stamme kunne overmande ham. Efternavnet kan deles op i rosa-flora-valicus, og på latin betyder de forskellige dele: Rosa er en rose, flora betyder planteverdenen og er også navnet på den romerske gudinde for forår og blomster, samt valicus der kan henvise til valeo, der betyder stærk. Hans fødenavn betyder rose-blomst-dal på tysk, og slutningen af navnet ovitch antyder, at han har været en russisk jøde.

Fønikerne

(Fønikerne var et stort handelsfolk, der slog sig ned langs Middelhavets kyst ved Syrien og Libanon omkring 3000 f.Kr. Fønik kommer af det græske foinos, der betyder rød.)

Simonix – Formand for fønikisk galajskib. Navnet Simonix kommer af Simon. Der kan være flere fortolkninger af dette, bl.a. blev apostlen Peter kaldt Simon – Peter var fisker før han fulgte Jesus.

Inderne

Pharmanvadhnu – Indisk rajah. Navnet er en sammentrækning af sætningen ”Farmand hvad nu?”

Phazade – Indisk prinsesse. Phazade eller facade kommer af det franske façade, der er afledt af face, der betyder ansigt. Facade er forsiden af en bygning.

Vabeva – Indisk guru. Navnet er en sammentrækning af sætningen ”Hva’ be’ har”.Faktisk er det oversætterens hyldest til Vakse Viggo (Gaston Lagaffe) af Franquin (1924-1997), der ustandseligt siger dette.

Vavardehnuh – Phazades slavinde. Navnet er en sammentrækning af sætningen ”Hvad var det nu?”

Vemmerdeh – Vabevas håndlanger. Navnet er en sammentrækning af sætningen ”Hvem er det?”

Visnuman – Aut. fakir. Navnet er en sammentrækning af sætningen ”Hvis nu man…”

Sarmaterne

(Sarmaterne var et iransk nomadisk rytterfolk, der levede på den centralasiatiske steppe fra Østeuropa i vest og næsten helt til Kina i øst fra 500 f.Kr. til 400 e.Kr.)

Gazturbin – Sarmatisk ældste borger. En gasturbine er en motor, hvor gas under tryk driver en turbine med skovlblade, der får en aksel til at dreje rundt.

Gimayakabov – Sarmatisk skovhugger. Navnet er en omskrivning af “Giv mig Jakabov”. Jakabov er en konservesdåse indeholdende sammenpresset kogt saltet bovkød. Den engelske variant Spam fra 1937 var meget populær under 2. verdenskrig.

Goyemosov – Sarmatisk hjemmebrænder. Navnet er en omskrivning af gøgemøg, der er et gammelt dansk ord, som er en forstærkning af ordet møg, altså skidt eller bras.

Kalasjnikova – Sarmatisk krigerske. Kalasjnikov er et russisk stormgevær produceret af firmaet IZH. Geværet kaldes ved dets navn AK-47, og det har siden en kolde krig i 1949 været produceret til hele verden.  Det er letgenkendeligt, og det indgår endda i Mozambiques flag. Navnet kommer af designeren Mikhail Kalasjnikovs efternavn.

Klorokin – Sarmatisk ostemester. Klorokin er medicin, der kan bruges til at forbygge og behandle malaria. Klorokin har betegnelsen C18H26ClN3. Klorokin blev opfundet af det tyske medicinalfirma Interessengemeinschaft Farbenindustrie AG i 1937.

Krakatovna – Sarmatisk kriger. Navnet er en henvisning til vulkanen Krakatoa/Krakatau i Indonesien. I 1883 havde vulkanen et voldsomt udbrud, der fjernede to tredjedele af øen, og der rejste sig en 80 kilometer høj askesky.

Lobotovna – Sarmatisk barn. Lobotomi kaldes også det hvide snit, der har til formål at kurere psykiske sygdomme. Metoden blev udviklet af den portugiske læge Egas Moniz, og han modtog Nobel-prisen i medicin i 1949. Metoden bestod i af skære nervebanerne mellem pandelappen og de dybereliggende områder af hjernen. Metoden var meget risikofyldt, da operationen blev udført ved at skære forbi øjeæblet. I 1954 blev metoden fortrængt af medicin.

Medovna – Sarmatisk friluftskvinde. Navnet er formentlig en henvisning til te-mærket Medova. Medova te blev populær i starten af 1950’erne, da teposerne var praktiske og vandt frem. Mærkets slogan ”Er du udkørt kl. 3…”, bruges her i forhold til omskrivningen af navnet Medovna.

Shipitovna – Sarmatisk krigerske. Navnet er en henvisning til et sjippetov. Sjippetovet menes at stamme fra 1600-tallet, hvor det kun var unge mænd og drenge der brugte det, for kvinder måtte ikke måtte være fysisk aktive.

Yantelov – Sarmatisk vognstyrer. Navnet henviser til jantelov, der er et begreb skabt af den danske forfatter Aksel Sandemose i romanen ”En flygtning krydser sit spor” fra 1933. Janteloven siger, at man ikke må bryde med sin arv og stikke ud, og Jante var den landsby, hvor hovedpersonen levede.

Yatadegrov – Sarmatisk snedker. Denne snedker tager det grove. Talemåden anvendes i forskellige sammenhænge, f.eks. omkring rengøring og hos en række erhverv, hvor der findes forskellige specialer. Det kan være tømrer/snedker og smed/klejnsmed.

Numiderne

(Numider er indbyggerne i Numidia, et historisk landskab i Nordafrika, der omfatter store dele af de moderne stater Tunesien og Algeriet.)

Bigdatha – Numide. Arbejder som skriver. Big data er et begreb indenfor datalogi og begrebet dækker over indsamling, opbevaring, analyse, processering og fortolkning af enorme data.

Kusher

(afrikansk rige syd for Egypten)

Deherdesner – Vognfører fra Kush. Navnet er en sammentrækning af sætningen “Det er her, det sner”. Sætningen er af nyere dato, og det betyder, at der foregår noget spændende eller vigtigt. Udtrykket blev kendt i den danske ungdomsfilm “Mig og Charlie” fra 1978.

Mahoniphiner – Vognfører fra Kush. Navnet er en sammentrækning af mahogni og finer. Mahogni er en betegnelse for mørkt og hårdt tropisk træ, f.eks. Swietenia. Mahogni anvendes ofte til møbler og instrumenter. Finer er en tynd plade af fint træ, der limes oven på en billigere træsort.

Barbaricum

(Barbaricum er et geografisk navn, der bruges af historiske og arkæologiske eksperter til at henvise til det store område af barbarisk besat territorium, der i romertiden lå ud over Romerrigets grænser)

Yazuldenfoshov – Shaman i Barbaricum. Navnet er en omskrivning af sætningen ”Jeg er sulten for sjov”. Sætningen stammer fra 1980’erne, hvor chipsproducenten Kims lancerede sloganet ”Kims – når du er sulten for sjov”.

Dyr

Gyldenrøstix – Uovervindelig hane. Det vigtigste dyr i historierne, mener den selv… meeen? Hanens navn er en gylden røst. Vendingen bruges i N. F. S. Grundtvigs pinsevise.

Idefix – Obelix´ bedste ven og selvfølgelig det absolut vigtigste dyr i historierne. Navnet er en direkte oversættelse af det franske navn, og det betyder en fiks idé. Det franske navn blev valgt af læserne af Pilote i 60´erne. Idefix bliver ked af det, når træer vælter.

Imporexpor – Romersk ørn. Der kan være to forklaringer til navnet. Navnet kan henvise til import, der kommer af det latinske importare, at indføre og eksport, der kommer af det latinske exportare, at udføre. Navnet kan også være taget direkte fra portugisisk, hvor impor betyder pålægge og expor betyder eksponere.

Mjødhund – Vikingehund. Mjød er en alkoholisk drik, der består af honning, vand og gær. Mjød var været kendt siden oldtiden, og mjød har spillet en vigtig rolle i den nordiske mytologi. Mjød må ikke forveksles med øl, som brygges på korn.

Nosferatus – Seriemanix’ hest. Nosferatu er en tysk ekspressionistisk stumfilm fra 1922 af F.W. Murnau. Filmen er Murnaus version af Dracula, men med andre navne grundet oprethavsrettigheder. Nosferatu er figuren grev Dracula.

Pegasus – Romersk hest. Pegasuser en bevinget hest fra den græske mytologi. Pegasus er søn af Poseidon og Medusa.

Url – Søhyre. URL er et akronym for Uniform Resource Locator, der bruges til at beskrive adressen på en bestemt ressource på internettet.

Wolverin – Ulv. En wolverin er det engelske navn for gnaveren jærv, der er i familie med en mår. I Marvel universet er Wolverine, med synonymet Logan, en mutant med dyretræk.

Klon og Toon

Superklon – Sherifklon fra Tadsylwiner. Superklon er en karikatur af Superman, og ydermere er hans ansigt en karikatur af Arnold Schwarzenegger.

Toon – Rumvæsen fra Tadsylwiner. Toon er en forkortelse for Cartoon, der er det engelske ord for tegneserie eller tegnefilm.