Velkommen til vores ”Boelsmandssted”.

Et ”Boelsmandssted” er et landbrug, der er mindre end en bondegård og større end de egentlige husmandssteder. Det er dermed betegnelsen for de næstmindste landbrugsejendomme. Traditionelt var et ”Boelsmandssted” mindre end 3 tønder hartkorn. Samtidigt havde boelsmanden mindst 15 tønder land (= 82.743 m²) eller mindst 1 tønde hartkorn (=139,12 l).

En boelsmand er indehaveren af et ”Boelsmandssted”. Før mekaniseringen af de mindre landbrug satte ind omkring 1960 var boelsmanden og hans familie ofte fuldtidsbeskæftigede på deres landbrug. Mange af de oprindelige familielandbrugere var derfor boelsmænd, mens de egentlige husmænd ofte havde arbejde ved siden af deres landbrug.

I Middelalderen var et boel noget større end 1900-tallets ”Boelsmandssteder”. I Jyske Lov var et boel en bondegård. I Sønderjylland, hvor dele af “Jyske Lov” gjaldt til år 1900, var et boel en almindelig bondegård.

I dag er det en ganske almindelig bolig, hvori vi nu igennem 4 år har haft vores hjem. Boligen er blevet gennem renoveret og laden, hvori Klassikerladen ligger, har fået lagt isolering på loftet, fået nyt loft og støbt nye gulve. Taget blev skiftet med renoveringen af hovedbygningen. Men “vingesuset” fra tidligere kan stadig mærkes.

Hartkorn betyder egentlig “hårdt korn”, altså brødkorn, men tidligere var en tønde hartkorn en enhed for værdien af landbrugsjord (en kombination af jordens areal og ydeevne). Hartkorn måltes i tønder (ikke at forveksle med tønder land). 1 tønde = 8 skæpper (Skæppe er mål for rumfang = 17,39 l) = 32 fjerdingkar (1 fjerdingkar = 4,35 l) = 96 album (album = 1,45 l). Dermed er 1 hartkorn = 139,12 l

En tønde land var oprindeligt det areal, der kunne tilsås med en tønde sædekorn. Det var oprindeligt defineret som 13.824 kvadratalen, men dette blev i 1688 afrundet til 14.000. Hvilket svarer til cirka 5.516,2 m², eller 0,55 hektar. Enheden blev afskaffet ved metersystemets indførelse i Danmark i 1907.